Prijava na KATIS

SGGOŠ Ljubljana, 7., 8., 21. in 22. november 2017

Za profesorski kolektiv Srednje gradbene, geodezijske in okoljevarstvene šole Ljubljana smo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev in slovenščina", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 7., 8., 21. in 22. novembra 2017.

Program usposabljanja na SGGOŠ Ljubljana.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.