Prijava na KATIS

Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov: usposabljanje na daljavo, 1. in 2. julij 2021 - ODPOVEDANO

Zadnji seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki naj bi ga izvajali 1. in 2. julija 2021 v okviru programa Le z drugimi smo, smo zaradi prenizkega števila prijav ODPOVEDALI. 

 

Usposabljanja izvajajo sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.