Prijava na KATIS

Srednja frizerska šola Ljubljana, 2., 21., 22. in 28. junij 2021 - izvedba na daljavo

Za kolektiv Srednje frizerske šole Ljubljana bomo na daljavo (preko aplikacije ZOOM) izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 2., 21., 22. in 28. junija 2021.

Navodila in povezavo za prijavo v ZOOM najdete v programu:

Program na Srednji frizerski šoli Ljubljana

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.