Prijava na KATIS

Srednja frizerska šola Ljubljana, 26. in 28. oktober 2020 - izvedba na daljavo

Za kolektiv Srednje frizerske šole Ljubljana smo na daljavo (preko aplikacije ZOOM) izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 26. in 28. oktobra 2020.

Program na Srednji frizerski šoli Ljubljana

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.