Prijava na KATIS

Srednja šola Jesenice, 22. in 23. avgust 2019

Vir: LZDS

Za konzorcijske partnerje Srednje šole Jesenice smo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 22 in 23. avgusta 2019.

Program na SŠ Jesenice

 

Usposabljanje so izvajali  sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.