Prijava na KATIS

SŠ za gostinstvo in turizem Novo mesto, 28. in 29. junij 2021 - izvedba na daljavo

Za kolektiv SŠ za gostinstvo in turizem Novo mesto bomo na daljavo (preko aplikacije ZOOM) izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 28. in 29. junija 2021.

Navodila in povezavo za prijavo v ZOOM najdete v programu:

Program na SŠGT Novo mesto

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.