Prijava na KATIS

Strojna šola Ptuj, 3. oktober ter 7. in 8. november 2017

Za profesorski kolektiv Strojne šole Ptuj smo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev in slovenščina", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 3. oktobra ter 7. in 8. novembra 2017.

Program usposabljanja na Strojni šoli Ptuj.

   

   

    

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.