Prijava na KATIS

Večstopenjska šola pri Sv. Jakobu Trst, 18., 25. marec in 1. april 2017


Za šolski kolektiv Večstopenjske šole pri Sv. Jakobu v Trstu smo izvedli seminar "Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 18. in 25. marca ter 1. aprila 2017.

Program usposabljanja v Trstu.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.