Prijava na KATIS

Vrtec Antona Medveda Kamnik, 24., 31. januar in 7., 21. februar 2019

Za kolektiv Vrtca Antona Medveda Kamnik smo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 24. in 31. januarja ter 7. in 21. februarja 2019.

Program v Vrtcu A. M. Kamnik

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.