Prijava na KATIS

Vrtec Ciciban Sevnica, 7. in 14. november 2019, 16. in 23. januar 2020

Za kolektiv Vrtca Ciciban Sevnica bomo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 7. in 14. novembra 2019 ter 16. in 23. januarja 2020.

Program v Vrtcu Ciciban Sevnica

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.