Prijava na KATIS

Vrtec Delfino Blu Koper, 15. in 22. oktober, 5. in 19. november 2019

Za kolektiv Vrtca Delfino Blu Koper smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 15. in 22. oktobra ter 5. in 19. novembra 2019.

Program v Vrtcu Delfino Blu Koper

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.