Prijava na KATIS

Vrtec Dobrova, 17. september, 16. oktober in 23. november 2019

Za kolektiv Vrtca Dobrova smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 17. septembra, 16. oktobra in 23. novembra 2019.

Program v Vrtcu Dobrova

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.