Prijava na KATIS

Vrtec Jadvige Golež Maribor, 1., 15., 21. februar in 15. marec 2018

Za vzgojiteljski kolektiv Vrtca Jadvige Golež Maribor smo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 1., 15. in 21. februarja ter 15. marca 2018.

Program usposabljanja v Vrtcu Jadvige Golež Maribor

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.