Prijava na KATIS

Vrtec Jožice Flander Maribor, 10. in 24. oktober, 5. in 21. november 2018

Za kolektiv Vrtca Jožice Flander Maribor smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 10. in 24. oktobra ter 5. in 21. novembra 2018.

Program v Vrtcu Jožice Flander Maribor

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.