Prijava na KATIS

Vrtec Jožice Flander Maribor, 30. marec ter 6., 8., 13. in 19. april 2021

Za kolektiv Vrtca Jožice Flander Maribor smo na daljavo (preko aplikacije ZOOM) izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 30. marca ter 6., 8., 13. in 19. aprila 2021.

Program v Vrtcu Jožice Flander
 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.