Prijava na KATIS

Vrtec Kurirček Logatec, 5., 6., 12. in 13. december 2017

Za vzgojiteljski kolektiv Vrtca Kurirček Logatec smo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 5., 6., 12. in 13. decembra 2017.

Program usposabljanja v Vrtcu Kurirček Logatec.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.