Prijava na KATIS

Vrtec Lendava, 15. in 21. november 2017, 9. in 23. januar 2018

Za vzgojiteljski kolektiv Vrtca Lenava smo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe in šola", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 15. in 21. novembra 2017, 9. in 23. januarja 2018.

Program usposabljanja v vrtcu.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.