Prijava na KATIS

Vrtec Lendava, 23. januar, 20. februar ter 17. maj in 2. junij 2020 - delna izvedba na daljavo

Za kolektiv Vrtca Lendava smo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je bil delno izveden v živo 23. januarja in 20. februarja 2020, 17. maja in 2. junija 2021 pa smo na daljavo (preko aplikacije ZOOM) izvedli še preostali del.

Program v Vrtcu Lendava

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.