Prijava na KATIS

Vrtec Metlika, 14., 17. in 19. november 2020 - izvedba na daljavo

Za kolektiv Vrtca Metlika smo na daljavo (preko aplikacije ZOOM) izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 14., 17. in 19. novembra 2020.

Program v Vrtcu Metlika

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.