Prijava na KATIS

Vrtec Mlinček pri OŠ Naklo, 9. in 16. oktober 2018 ter 8. in 15. januar 2019

Za kolektiv OE Vrtec pri OŠ Naklo – Vrtec Mlinček smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 9. in 16. oktobra 2018 ter 8. in 15. januarja 2019.

Program v Vrtec Mlinček pri OŠ Naklo

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.