Prijava na KATIS

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, 4. marec 2020, 17. in 24. marec ter 7. april 2021 - delna izvedba na daljavo

Za kolektiv Vrtca Otona Župančiča Črnomelj smo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je bil izveden 4. marca 2020 v živo, 17. in 24. marca ter 7. aprila 2021 pa na daljavo (preko aplikacije ZOOM).

Program v Vrtcu Otona Župančiča

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.