Prijava na KATIS

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, 14. in 28. januar ter 4. in 18. februar 2020

Za kolektiv Vrtca Otona Zupančiča Slovenska Bistrica bomo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe in šola", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 14. in 28. januarja ter 4. in 18. februarja 2020.

Program v Vrtcu Otona Zupančiča Slovenska Bistrica

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.