Prijava na KATIS

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, 19. in 29. april ter 3. in 24. maj 2021 - izvedba na daljavo

Za kolektiv Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je na daljavo (preko aplikacije ZOOM) potekal 19. in 29. aprila ter 3. in 24. maja 2021.

Program v Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.