Prijava na KATIS

Vrtec Otona Zupančiča Slovenska Bistrica, 2., 16. oktober, 6., 20. november 2019

Za kolektiv Vrtca Otona Zupančiča Slovenska Bistrica smo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe in šola", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 2. in 16. oktobra ter 6. in 20. novembra 2019.

Program v Vrtcu Otona Zupančiča Slovenska Bistrica

 

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.