Prijava na KATIS

Vrtec Pivka, 10., 16., 17. januar in 6. februar 2018

Za vzgojiteljski kolektiv Vrtca Pivka smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 10., 16., 17. januarja in 6. februarja 2018.

Program usposabljanja v Vrtcu Pivka.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.