Prijava na KATIS

Vrtec Podgorci in OŠ Velika Nedelja, 18. januar in 7. marec 2020

Za kolektiv Vrtca Podgorci in OŠ Velika Nedelja smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 8. januarja in 7. marca 2020.

Program v Vrtcu Podgorci in OŠ Velika Nedelja

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.