Prijava na KATIS

Vrtec pri OŠ Ivana Korošca Borovnica, 4., 7. in 14. april 2020

Za kolektiv Vrtca pri OŠ Ivana Korošca Borovnica bomo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 4., 7. in 14. aprila 2020.

Program v Vrtcu pri OŠ Borovnica

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.