Prijava na KATIS

Vrtec pri OŠ Raka, 11., 19., 25. september, 2. oktober 2019

Za kolektiv Vrtca pri Osnovni šoli Raka smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 11., 19., 25. septembra, 2. oktobra 2019.

Program v Vrtcu pri OŠ Raka

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.