Prijava na KATIS

Vrtec pri OŠ Sveti Jurij, 8. in 15. januar ter 1. februar 2020

Za kolektiv Vrtca pri OŠ Sveti Jurij smo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe in šola", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 8. in 15. januarja ter 1. februarja 2020.

Program v Vrtcu pri OŠ Sveti Jurij

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.