Prijava na KATIS

Vrtec Ptuj, 6. in 27. januar ter 12. in 14. april 2021 - izvedba na daljavo

Za kolektiv Vrtca Ptuj smo na daljavo (preko aplikacije ZOOM) izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 6. in 27. januarja ter 12. in 14. aprila 2021.

Program v Vrtcu Ptuj

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.