Prijava na KATIS

Vrtec Semedela Koper, 22. in 29. januar ter 12. in 26. februar 2020

Za vzgojiteljski kolektiv Vrtca Semedela Koper smo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje otrok priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 22. in 29. januarja ter 12. in 26. februarja 2020.

Program v Vrtcu Semedela Koper

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.