Prijava na KATIS

Vrtec Ciciban Šentjernej, enota Čebelica, 19. in 26. oktober ter 9. in 16. november 2017

Za vzgojiteljski kolektiv Vrtca Ciciban Šentjernej, enota Čebelica, smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktnih situacij", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 19. in 26. oktobra ter 9. in 16. novembra 2017.

Program usposabljanja v vrtcu.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.