Prijava na KATIS

Vrtec Šoštanj, 13. in 20. oktober 2019, 13. in 20. januar 2020

Za kolektiv Vrtca Šoštanj smo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 13. in 20. oktobra 2019 ter 13. in 20. januarja 2020.

Program v Vrtcu Šoštanj

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.