Prijava na KATIS

Vrtec Studenci Maribor, 6., 13. in 20. marec 2018

Za vzgojiteljski kolektiv Vrtca Studenci Maribor smo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 6., 13. in 20. marca 2018.

Program usposabljanja v Vrtcu Studenci Maribor.

 

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.