Prijava na KATIS

Vrtec Tržič, 12. januar, 6., 20., 27. marec in 3. april 2018

Za vzgojiteljski kolektiv Vrtca Tržič smo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 12. januarja, 6., 20., 27. marca in 3. aprila 2018.

Program v Vrtcu Tržič

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.