Prijava na KATIS

Vrtec Velenje, 2., 4., 11., 16. februar in 9. marec 2019

Za kolektiv Vrtca Velenje smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 2., 4., 11., 16. februarja in 9. marca 2019 po naslednjem razporedu:
1. in 2. skupina: 2. 2. in 9. 3. 2019
3. skupina: 4., 11. in 16. 2. 2019

Program v Vrtcu Velenje

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.