Prijava na KATIS

Vrtec Velenje, 5. in 19. maj ter 14. in 17. junij 2021

Za kolektiv Vrtca Velenje smo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 5. in 19. maja ter 14. in 17. junija 2021.

Program v Vrtcu Velenje

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.