Prijava na KATIS

Vrtec Vodmat, 16. oktober, 13. november 2019, 16. januar, 11. marec 2020

Za kolektiv Vrtca Vodmat smo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 16. oktobra in 13. novembra 2019 ter 16. januarja in 11. marca 2020.

Program v Vrtcu Vodmat

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.