Prijava na KATIS

Vrtec Vrhnika, 13., 15., 20. in 22. april 2021

Za kolektiv Vrtca Vrhnika bomo na daljavo (preko aplikacije ZOOM) izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 13., 15., 20. in 22. aprila 2021.

Program v Vrtcu Vrhnika

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.