Prijava na KATIS

Vrtec Zagorje ob Savi, 12., 14. februar in 12., 14. marec 2019

Za kolektiv Vrtca Zagorje ob Savi bomo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo potekal 12. in 14. februarja ter 12. in 14. marca 2019

*Program je v pripravi

 

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.