Prijava na KATIS

Vrtec Zagorje ob Savi, 12., 14. februar in 12., 14. marec 2019

Za kolektiv Vrtca Zagorje ob Savi smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 12. in 14. februarja ter 12. in 14. marca 2019

Program v Vrtcu Zagorje ob Savi

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.