Prijava na KATIS

Vrtec Zagorje ob Savi, 27. in 29. marec, 10. in 12. april 2018

Za vzgojiteljski kolektiv Vrtca Zagorje ob Savi smo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 27. in 29. marca ter 10. in 12. aprila 2018.

Program usposabljanja Vrtcu Zagorje ob Savi.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.