Prijava na KATIS

Vrtec Zarja Celje, 9., 11. in 16. november 2017

Za vzgojiteljski kolektiv Vrtca Zarja Celje smo izvedli seminar "Ničelna toleranca do nasilja: izzivi in problemi", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 9, 11. in 16. novembra 2017.

Program v Vrtcu Zarja Celje

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.