Prijava na KATIS

VVE pri OŠ Sveti Jurij, 11., 13., 18. in 20. maj 2021

Za kolektiv Vrtca pri OŠ Sveti Jurij Rogašovci smo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je na daljavo (preko aplikacije ZOOM) potekal 30. marca ter 6., 8., 13. in 19. aprila 2021.

Program v VVE pri OŠ Sveti Jurij

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.