Prijava na KATIS

VVE pri OŠ Sveti Jurij, 11., 13., 18. in 20. maj 2021

Za kolektiv Vrtca pri OŠ Sveti Jurij Rogašovci bomo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar bo na daljavo (preko aplikacije ZOOM) potekal 30. marca ter 6., 8., 13. in 19. aprila 2021.

Navodila in povezavo za prijavo v ZOOM najdete v programu:
Program v VVE pri OŠ Sveti Jurij

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.