Prijava na KATIS

VVE pri Osnovni šoli Sveti Jurij, 8., 11. in 20. maj 2019

Za kolektiv VVE pri Osnovni šoli Sveti Jurij smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 8., 11. in 20. maja 2019.

Program v VVE pri OŠ Sv. Jurij

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.