Prijava na KATIS

VVZ Kekec Grosuplje, 22. in 29. september 2020 (v živo), 17. in 18. februar ter 2. marec 2021 (na daljavo)

Za kolektiv VVZ Kekec Grosuplje bomo izvedli seminar "Medkulturni odnosi in integracija", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je bil delno izveden 22. in 29. septembra 2020 v živo, 17. in 18. februarja ter 2. marca 2021 pa bo na daljavo (preko aplikacije ZOOM) izveden še preostali del seminarja.

Navodila in povezavo za prijavo v ZOOM najdete v programu:
Program v VVZ Kekec Grosuplje

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.