Prijava na KATIS

Zasebni vrtec Zarja Kamnik, 18. in 25. januar 2020

Za kolektiv Zasebnega vrtca Zarja Kamnik smo izvedli seminar "Izzivi sodobne družbe in vrtec", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 18. in 25. januarja 2020.

Program v Vrtcu Zarja

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.