Prijava na KATIS

Zasebni vrtec Zarja Kamnik, 19. in 26. januar 2019

Za kolektiv Zasebnega vrtca Zarja Kamnik smo izvedli seminar "Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 19. in 26. januarja 2019.

Program v Zasebnem vrtcu Zarja Kamnik

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Pedagoškega Inštituta z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.