Prijava na KATIS

Zasebni vrtec Zarja Kamnik, 2., 3. in 10. februar 2018

Za vzgojiteljski kolektiv Zasebnega vrtca Zarja Kamnik smo izvedli seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. Seminar je potekal 2., 3. in 10. februarja 2018.

Program usposabljanja v Zasebnem vrtcu Zarja Kamnik.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.