Prijava na KATIS

Živeti raznolikost: usposabljanje na daljavo, 29. in 30. junij 2021

29. in 30. junija 2021 bomo na daljavo (preko aplikacije Zoom) izvedli zadnji seminar "Živeti raznolikost: vključevanje priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog", ki ga izvajamo v okviru programa Le z drugimi smo. 

Navodila in povezavo za prijavo v ZOOM najdete v programu:

Program Živeti raznolikost: na daljavo

Usposabljanje bodo izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.