Prijava na KATIS

ZRC SAZU, Ljubljana, 27. in 28. februar 2017

V okviru programa Le z drugimi smo, smo individualno izvedli seminarja "Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje" in "Medkulturni odnosi in integracija v vzgojno-izobraževalni praks". Seminarja sta potekala 27. in 28. februarja 2017, v prostorih ZRC SAZU, Novi trg 2, v Ljubljani.

Program seminarja v Ljubljani.

Utrinek iz individualnega usposabljanja na ZRC SAZU.

Utrinek iz individualnega usposabljanja na ZRC SAZU.

 

Usposabljanje so izvajali sodelavci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU z zunanjimi sodelavci, v okviru projekta »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih odnosov v šolah in vrtcih.

Vsebina in cilji seminarjev so podrobneje predstavljeni v Katalogu.